Hocaları

Üniversite yıllarında hakiki dini şahsiyeti oluşmaya başlayan İsmail Turan, Fatih Medresesindeki büyük alimlerle görüşmeye ve onlardan ilim almaya çok istekliydi. Bu medreseye genellikle büyük alimler gelirdi. 1944 senesinde müderris-i’âm reîsül müderris Hüsrev Hoca’dan beş senede aralıksız olarak Sahîh-i Buhâri’nin tamamını okudu. Aynı şekilde daha önce Mekke’de yıllarca hadis müderrisliği yapan Siirtli İbrahim Efendi’den Sahih-i Müslim’i okudu. İbrahim Efendi, meşhur sağlam hadis hafızlarındandı. Bundan dolayı, felç hastası olmasına rağmen İsmail Turan ondan ayrılmıyordu. Sahih-i Müslim’in tamamını bitirinceye kadar hocaya okumak için haftada üç gün hocanın evine gidiyordu.
Hüsrev Hoca, 1884’te bugünkü Makedonya’nın Struga iline bağlı Labunişta köyünde dünyaya gelmiştir. 1910 yılında İstanbul’a gelerek Üçbaş Medresesi’ne yerleşmiştir. Rebîî Molla, Kastamonulu Ahmed Efendi, Tavaslı Hafız Hasan ve İzmirli İsmail Hakkı gibi hocalardan ders almış, 1919’da Süleymaniye Medresesi’nden mezun olduktan sonra hem ders-i’âmlığa hem de Arapça hocalığına tayin edilmiştir. Cumhuriyet’ten sonra medreselerin kapatılması üzerine hizmetlerine fahrî olarak devam eden Hüsrev Hoca otuz yılı aşkın süre aralıksız Fatih Camii’nde ve evinde talebelere ders vermiş ve bunu bir ibadet olarak görmüştür. Özellikle 1940-1950 yılları arasında dinî hayata ve din eğitimine karşı yürütülen şiddetli baskı döneminde cesaretle ders okutmak suretiyle bir taraftan dinî hayatı canlı tutmaya çalışırken diğer taraftan din eğitimine büyük destek sağlamış ve değerli talebeler yetiştirmiştir. Salih Şeref, Abdülhalim Akkul, imam ve hatip Hüseyin Karagözoğlu, Mahmut Bayram, Diyanet İşleri Başkanlığı başkan yardımcılarından Yaşar Tunagür, eski Akdağmadeni müftülerinden Sadık Fidancı ve yüksek mühendis İsmail Turan onun yetiştirdiği talebelerden bazılarıdır. Hüsrev hoca, hiçbir maddî beklenti ve şöhret peşinde olmadan, yaptıklarını sırf inancı uğruna mücadele için yapmıştır. Tek eseri Arapça Risâletü’l-mevâhibi’l-ilâhiyye’dir. Hoca, 1953’te İstanbul’da vefat etmiştir.