Eserleri

İsmail Turan Hoca’nın Arapça yazmış olduğu Vücûhu’t-Te’vîl fî Esrâri’t-Tenzîl adlı geniş bir tefsiri bulunmaktadır.
Bunun dışında “İ’câzu’l-Kur’an”a dair Arapça bir eseri ve Türkçe olarak hazırlanmış “Hac Rehberi”, Hicaz’ı Ziyaret ve Kıraati Aşere çalışması vardır.
1974 yılında Libya’ya giden İsmail Turan 10 yıl orada kaldıktan sonra 1985 yılında Türkiye’ye döner ve kendisini ilmî çalışmalara verir. Önce on kıraatle ilgili bir çalışma yapar. Daha sonra tefsirini yazmaya başlar ve bu tefsir çalışması ömrünün sonuna kadar devam eder.